Forvaltning av feste og gravsted

Har du spørsmål om gravsteder og forvaltningen av disse, kan du ta kontakt med Anne-Lise Johnsen på e-post: anne.johnsen@hustadvikamenighet.no eller telefon 412 48 664 / 71 29 61 84.

Dersom du ønsker å ta fysisk kontakt bør dette avtales på forhånd.
Menighetskontoret i Eide finner du i 2. etasje over Extra-butikken i Eide sentrum – Eidetorget 14.

På disse sidene får du informasjon om feste av grav, fredningstid, gjenbruk og sletting av grav, gravstein/gravminne, minnelunder og stell av grav.

(DISSE SIDENE ER UNDER UTBYGGING, SÅ DE KOMMER ETTER HVERT! Arbeidet ble påbegynt 5. juli 2022)