Vil DU bli ny kateket / menighetspedagog i Hustadvika?


Hustadvika kirkelige fellesråd trenger ny kateket/menighetspedagog. Sjekk om dette kan være jobben for deg! 

 

Hustadvika kirkelige fellesråd, Hustadvika

Kateket/menighetspedagog i Hustadvika

Presentasjon av stillingen:
Hustadvika kirkelige fellesråd har fra september 2021 ledig stilling som kateket/menighetspedagog med ansvar for trosopplæringen (0-18 år).

Litt mer om oss:
Hustadvika har ca 13 300 innbyggere, og er en nyopprettet kommune (2020), slått sammen av Fræna og Eide, med 6 barneskoler totalt. Det er fire ungdomsskoler. Hustadvika har et levende kultur- og næringsliv, med gode muligheter for idretts- og friluftsaktiviteter både på land, fjell og sjø. Det er innarbeidet trosopplæringsplan med aktiviteter fra 0-18, og engasjerte frivillige som deltar. Hustadvika har p.t. 3 sokneprester og en kapellan, diakon, kirkeverge og assisterende kirkeverge, tre organister/kantorer, kirketjenere i alle kirkene, klokker i Eide, frivillige ellers, trosopplærer i Eide, kontormedarbeider/merkantilt.
Hustadvika kommune har 13 300 innbybyggere, og fellesrådsområdet består av 5 sokn (to sokn samarbeider). Trosopplæringsplaner er innarbeidet i alle menighetene og tiltakene har jevnt over rimelig bra oppslutning. Det er ønskelig å se på utvikling av tilbud for ungdommene i menighetene.

Arbeidsoppgaver

Med utgangspunkt i tjenesteordning for kateketer og menighetenes planer skal kateketen:

 • Lede og gjennomføre undervisnings- og trosopplæringsarbeidet faglig og administrativt i Hustadvika.
 • Delta i og videreutvikle arbeid for unge
 • Bidra i utvikling og gjennomføring av menighetenes trosopplæringsplan.
 • Rekruttere, motivere og følge opp frivillige medarbeidere
 • Kvelds- og helgearbeid inngår i stillingen

Kvalifikasjoner

Utdanning i hht tjenesteordning for kateketer, eventuelt relevant utdanning som gir mulighet til påbygging til godkjent kateketkompetanse. Hvis søkere ikke oppfyller disse kravene, vil man se om man kan ansette menighetspedagog eller vurdere å engasjere en trosopplærer med relevant praksis for en periode. Den som ansettes/engasjeres forventes å ha relevante kvalifikasjoner.

 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Søker må være medlem av Den norske kirke. Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler. Politiattest fremlegges i henhold til trossamfunnslovens § 20

Personlige egenskaper

Gode formidlings- og kommunikasjonsevner, spesielt i møte med barn og unge

 • Helhetstenkende, strukturert og fleksibel.
 • Kreativ og kontaktskapende
 • Gode lederegenskaper, og evne til å inspirere andre
 • Gode samarbeidsegenskaper, og evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

Aktive og engasjerte menigheter og menighetsråd

 • Kreativt samarbeid med medarbeidere innenfor trosopplæring og undervisning – prester, frivillige o.a.
 • Ryddig og tydelig ansvarsfordeling
 • Fleksibel arbeidstid
 • God tilrettelegging for faglig utvikling og videreutdannelse
 • Lønn etter gjeldende satser og pensjonsordning i KLP
 • Kontorplass i kontorfellesskap

Kontaktinformasjon

Harald Ednar Hagen, kirkeverge, mob 411 47 857, harald.hagen@hustadvikamenighet.no

Sjekk også hjemmesiden vår: kirkaihustadvika.no.

Arbeidssted

Bøen 7
6440 Elnesvågen

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Hustadvika kirkelige fellesråd

Referansenr.:
Stillingsprosent: 100 %
Fast
Startdato: I september 2021 eller snarest mulig.
Søknadsfrist: 20.08.2021

Tilbake