Gudstjenestelogg


I løpet av konfirmasjonstida skal konfirmantane gå på gudstjenester på eiga hand. Ein fyller ut skjema og leverer inn til konfirmantlæraren.

Du finn loggskjema for Myrbostad, Vågøy, Bud og Hustad her, og Eide her.

Tilbake