Informasjon om bruk av Eide blomsterfond

Eide blomsterfond

I stedet for å gi blomster til gravferd i Eide kirke og Gaustad kapell, kan man gi en gave til Eide blomsterfond. Dette brukes til forskjønning av kirkegårdene; Benker, blomsterkasser m.m. og blomster i kirken. 

Gavens minstesum er 150 kroner, oppad er det ingen begrensning. Gaver på 200, 500 og 1000 kroner eller andre beløp er mottatt gjennom årene. 

Vippsnummer som kan brukes er: #84620 - bankkontonummer: 3932 62 09809.

NB: VIKTIG: HUSK: Man må alltid si fra at man har sendt penger, da disse ikke kommer automatisk oss i hende. Vipps-info må vi lete etter, og bankinnskudd kan jo ta opptil en måned å få tak i og så videre... DERFOR: Send en mail til elin.kronborg@hustadvikamenighet.no og gjerne også  tommy.stormo@hustadvikamenighet.no - eller sms til Elin: 482 27 925 og Tommy 909 56 111 med fulle navn på den eller de som skal stå nevnt i vår blomsterfondfolder som gis til familien i forbindelse med gravferden.  


Blomsterfondet i Eide er til glede for alle som ferdes i kirkene i Eide og på de tre tilhørende kirkegårdene.

Tusen takk til alle som bidrar når det gis en hilsen til fondet ved en begravelse. Det gjør at vi hele tiden kan ha blomster på alteret i kirken og blomster i kassene ved kirkegårdene. Ellers også å bidra til det ekstra som vi ikke har penger til på budsjettet.

Midlene brukes med omhu slik at intensjonen oppfylles - Til allmenn forskjønnelse i kirken og på kirkegårdene.

Blomsterfondet

Statuetter for Eide blomsterfond:

  • Forskjønnelse av kirkegårdene i Eide kommune
  • Pynting med blomster i og utenfor kirken
  • Innkjøp og vedlikehold av parkbenker
  • Innkjøp og vedlikehold av diverse utstyr til felles hjelp og forskjønnelse ved kirkegårdene.

Eide menighetsråd er fondets styre, og gjør vedtak ved større innkjøp. Regnskapet føres av Hustadvika kommune. 

Vanligvis brukes ca. 40.000 i året til det som er nevnt i statuttene og annet som ikke nevnes spesielt. 

Finner ingen data.