Gaustad kapell


Adresse: Vevangvegen 503, 6494 Vevang

Gaustad kapell  ble innviet 17. juni 2001 og er en del av Eide sokn. Kapellet ble til gjennom et mirakuløst samspill mellom testamentarisk gave, dugnad og offentlige bevilgninger både fra kommunestyre og kirkedepartement. Det hadde ikke blitt virkelighet uten ildsjelen Kolbjørn Gaustad og hans familie. Driften i dag er etter en samarbeidsavtale med kommunen hvor Stiftelsen Gaustad kapell har ansvar for vedlikehold og anskaffelser frem til 2031. Kirkebudsjettet har ansvar for forsikringer, strøm og vannavgifter.

Kapellet har både glasskunst laget av Anne Brit Krag fra Aureosen og steinkunst fra Nås steinbrudd. Den er formgitt av Einar Naas m/fam. Alteret er frittstående, slik at presten kan vende seg mot menigheten under gudstjenesten. Lesepult og prosesjonskors er laget av Jan Solbakk.

Kontakt menighetskontoret om du planlegger et besøk så kan du kanskje få omvisning. 71296184. eller elin.kronborg@hustadvikamenighet.no.

Det er i gudstjenesteplanen for Eide lagt inn seks gudstjenester i løpet av året. Det blir også brukt til vielser, begravelser og konserter.

 

Tilbake