Ledige stillinger i kirka i Hustadvika


I Hustadvika har vi 5 kirker og ett kapell, ved full bemanning har vi fire prester, tre kirkemusikere, en menighetspedagog (Elnesvågen), en trosopplærer (Eide), en kirkeverge, en assisterende kirkeverge (Elnesvågen), en kontormedarbeider (Eide), kirketjenere i alle fem kirkene... Mange frivillige som bidrar i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige arrangementer. 

Her finner du mer om hvilke stillinger vi har ledige til en hver tid. 

1) Kirketjenere i Myrbostad kyrkje og Bud kyrkje

2) Har du lyst til å være frivillig i kirkene? Hva kan du bidra med - se mer her.

 

Ledige kirketjenerstillinger i Hustadvika

Hustadvika kirkelige fellesråd har ledige kirketjenerstillinger;  22 % i Myrbostad kyrkje og 17 % i Bud kyrkje.  Les mer her. 

Les meir

Frivillig i kirka?

Har du lyst til å delta i kirka med dine evner og kunnskaper? Alle kirkene i Hustadvika trenger frivillige mennesker som hjelpe til med noe...

Les meir