Ledige kirketjenerstillinger i Hustadvika


Hustadvika kirkelige fellesråd har ledige kirketjenerstillinger; 22 % i Myrbostad kyrkje og 17 % i Bud kyrkje. Les mer her. 

Hva vi ser etter

Vi søker medarbeidere med ønske om å bruke seg selv i møte med mennesker i alle livets situasjoner. Som kan ta ansvar og som kan gjennomføre pålegg ved HMS i kirkebygg. Videre trenger vi kirketjenere som har evne til å snakke med folk i alle aldre og som tar i mot alle som kommer til kirken på en verdig, omsorgsfull, imøtekommende måte. Vi ønsker kirketjenere som både kan ta plass når det trengs og som kan være tilnærmet «usynlig» når det trengs. Evne til samarbeid med administrasjonen, de andre i utøvende tjeneste, prest og organist, samt frivillige og deltakere står sentralt i denne jobben.

 

Arbeidsoppgaver

Hustadvika kirkelige fellesråd søker kirketjener med kompetanse for å møte mennesker i alle situasjoner, som kan tjenestegjøre ved gudstjenester, vigsler og andre kirkelige arrangementer på helg i all hovedsak. Her inngår å legge til rette for og forberede kirkerommet, henge opp salmenummer, tenne lys, heise flagget, ringe i klokker, ta imot deltakere og så videre.

Videre må en kirketjener ta vare på kirkekunst, pusse kirkesølv og sørge for renhold av hele kirkebygget. Vinterstid må det påregnes noe måking av snø, strøing mm. Kirketjener må også kunne iverksette kirkelige reformer og endringer knyttet til kirkens aktiviteter om og når disse vedtas. Alle kirketjenere inviteres til interne møter.

Søker tilsettes i hele fellesrådsområdet, men er hovedsakelig tildelt ansvaret for den aktuelle kirken, men det kan påregnes tjenester i andre kirkebygg når ferie- og fritidsavtalen for alle kirketjenere skal gjennomføres. Sommerstid er gudstjenestefrekvensen noe redusert ved alle bygg.

Kirketjener inngår i en felles personalgruppe for alle fellesrådsansatte.

Det utarbeides arbeidsplan og oppgavefordeling i hht. løpende behov, gudstjenesteplan og kirkelige handlinger.

For begge stillingene gjelder:

Fellesrådet vil vektlegge personlig egnethet. Det søkes etter medarbeidere som vil være med å bygge menighet, samarbeide med frivillige, stab, ledelse og gjøre kirken synlig i lokalsamfunnet.

Arbeidstid er i all hovedsak helg og eventuelt enkeltarrangement på kveld ellers i uka om aktuelt, det utarbeides arbeidsplaner for stillingene.

Tilsetting skjer i hht. avtaleverket. Lønn i hht. HTA. Pensjonsordning. Tiltredelse etter avtale. Erfaring fra lignende arbeid en fordel.

Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes Hustadvika kirkelige fellesråd på mail; kyrkjekontoret@hustadvikamenighet.no eller harald.hagen@hustadvikamenighet.no

Det må oppgis referanser. Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkevergen på tlf. 411 47 857.

Søknadsfrist 15.05. 2024.

Vi tilbyr

Vi tilbyr trivelige kollegaer, varierte oppgaver, mulighet for å bruke alle sine evner i møte med mennesker i alle livets faser. Velkommen til å søke!

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Hustadvika kirkelige fellesråd
Adresse: Bøen 7, 6440 Elnesvågen

Hustadvika kirkelige fellesråd består av fire sokn, Bud, Eide, Hustad, Vågøy/Myrbostad. Hustadvika har 6 kirkebygg og de to ledige kirketjenerstillingene er spesielt tilhørende Myrbostad kyrkje og Bud kyrkje. Fellesrådet er arbeidsgiver for alle ansatte i alle fire sokn. Fellesrådet har pr. i dag 12 ansatte fordelt på ca. 10 årsverk.

Oppstart: Etter nærmere avtale - fortløpende.  

Tilbake