Her finner du "Vedtekter for gravplassene i Hustadvika kommune"


Forvaltning av feste og gravsted

Har du spørsmål om gravsteder og forvaltningen av disse, kan du ta kontakt med
Elin Johanne Kronborg på e-post: elin.kronborg@hustadvikamenighet.no
Telefon: 482 27 925 / 71 29 61 84.

Dersom du ønsker å ta fysisk kontakt bør dette avtales på forhånd.
Menighetskontoret i Eide finner du i 2. etasje over Extra-butikken i Eide sentrum – Eidetorget 14.

På disse sidene får du informasjon om feste av grav, fredningstid, gjenbruk og sletting av grav, gravstein/gravminne, minnelunder og stell av grav.

 

Søk etter gravlagte

Her kan du søke etter graver på gravplassene i Hustadvika kommune. 

 

- Nei, det er IKKE hærverk!


Det er flere veltede gravminner rundt om i Hustadvika, men ta det med ro: Det er ikke hærverk, men naturlige årsaker til dette! 

Les mer
 

- Nei, det er IKKE hærverk!


Det er flere veltede gravminner rundt om i Hustadvika, men ta det med ro: Det er ikke hærverk, men naturlige årsaker til dette! 

Les mer

Angående purringer på festeavgifter i Hustadvika


Ved siste utsending av fakturaer og purringer, gjort i november 2023, har det skjedd mange forskjellige feil. Noe som medfører at det er STOR pågang av telefoner til kontoret på Eide som har med disse sakene å gjøre. Har du mulighet for å sende oss en mai...

Les mer
 

Angående purringer på festeavgifter i Hustadvika


Ved siste utsending av fakturaer og purringer, gjort i november 2023, har det skjedd mange forskjellige feil. Noe som medfører at det er STOR pågang av telefoner til kontoret på Eide som har med disse sakene å gjøre. Har du mulighet for å sende oss en mai...

Les mer

1100 graver kan bli fjernet


Hustadvika kommune har 11 700 gravlagte, og hver grav skal ha en fester. En fester er en som er ansvarlig for graven, en som holder graven i hevd, sikrer gravminnet/ gravstøtten og betaler festeavgift når forfallsdato inntreffer.

Les mer
 

1100 graver kan bli fjernet


Hustadvika kommune har 11 700 gravlagte, og hver grav skal ha en fester. En fester er en som er ansvarlig for graven, en som holder graven i hevd, sikrer gravminnet/ gravstøtten og betaler festeavgift når forfallsdato inntreffer.

Les mer