Angående purringer på festeavgifter i Hustadvika


Ved siste utsending av fakturaer og purringer, gjort i november 2023, har det skjedd mange forskjellige feil. Noe som medfører at det er STOR pågang av telefoner til kontoret på Eide som har med disse sakene å gjøre. Har du mulighet for å sende oss en mail, elin.kronborg@hustadvikamenighet.no, så gjør gjerne det. Noter ditt navn, hvilken grav/graver det gjelder, gjerne både hvilken kirkegård, navnet på støtten/støttene og festenummeret, slik at vi lettere finner rett sted. Fakturanummer også, om mulig. All info er til hjelp for raskest mulig bistand.

Det er ikke sikkert du kommer gjennom på telefon umiddelbart nå, siden mange ringer. Men vi er to som forsøker å svare på så mange telefoner som mulig nå, Elin og Tommy, og kanskje løse problemet der og da, eller notere oss nok info til å prøve å få fikset tingene så snart som mulig. Vi ringer også opp igjen, når din sak kommer opp, for eventuelt å spørre om mer info, eller fortelle at ting er gjort.

Hvilke problemer har de som ringer? Det viser seg at mange ikke har mottatt fakturaer for festeavgift i vår, men opplever å få purring nå. Andre har betalt den fakturaen de fikk i vår ganske umiddelbart, mens andre ikke har betalt for de ønsker å slette gravene. Likevel har man fått purring. Det har også dukket opp gamle graver som allerede er slettet og støtten er borte for mange år siden, men likevel får man purring. Vi er glade for alle som sier fra, slik at vi får «vasket» listene våre! Send gjerne en mail om saken.
 

Vi beklager alle feil som har oppstått og de bekymringer dette medfører hos en del av mottakerne av disse purringene. Vi kommer tilbake til innmeldte saker så snart vi rekker.

Vi kan berolige om at ingen graver blir slettet og gravminner blir ikke fjernet før godt ut i 2024. Og da starter vi med dem som har bedt om sletting først.

Tilbake