Frivillig i kirka?


Har du lyst til å delta i kirka med dine evner og kunnskaper? Alle kirkene i Hustadvika trenger frivillige mennesker som hjelpe til med noe i din egen kirke... Ja, noen frivillige deltar også i flere av kirkene de bor i nærheten av... 

Ja, frivillig... Hva innebærer i praksis det, da, lurer du nok på... Og det kan være mye rart... 

Kunne du tenke deg å være medliturg? Dele det som skal sies i løpet av gudstjenesten sammen med presten/liturgen? Det kan være å lese bibeltekstene, dåpstekstene, være med på og gjerne lede samlingsbønnen, være med på forbønnen... Opplæring vil selvsagt bli gitt og man får forsøkt seg bak en mikrofon og så videre.

Klokkerdelen av de ansatte er borte fra alle menigheter, med unntak av Eide, som har fast ansatt klokker. Men her trenger man også noen som kan bistå presten/liturgen, medliturgen, med lesninger, lede bønn, bistå dåpsfolk og så videre. Det er forskjellige oppgaver i de forskjellige soknene. Vi kommer tilbake til mer om dette. 

Noen av menighetene trenger gjerne enda flere mennesker til å bistå. Kirkeverter sammen med menighetsrådsmedlemmer... Noen som kan bake eller på annen måte lage mat til kirke(bakke)kaffen etter gudstjenesten, hjelpe til på trosopplæringstiltak der man ofte trenger "miljøarbeidere" og flere ting vil bli føyd til her.  

Tilbake