Bjørg Myhre ordineres til prest


Bjørg Myhre, som har vært prestevikar i kapellanstillingen i Myrbostad og Vågøy er ferdig utdannet fra Kirkelig utdanningssenter i Nord og skal ordineres i Molde domkirke 26. juni kl. 11.00.

Vi håper mange har anledning til å ta turen til Molde for å delta på ordinasjonsgudstjenesten. Finn Ove Kaldhol, som er sokneprest i Myrbostad og Vågøy, går over i seniorpreststilling fra 1. august, og Bjørg Myhre har søkt og takket ja til soknepreststillingen. Vi ønsker henne velkommen som fast prest hos oss!

Tilbake