Vil DU bli kontormedarbeider hos oss?


Vi er på utkikk etter en ny kollega! En person som kan ta seg av merkantilt arbeid, med plassering på vårt kontor i Eide. Sjekk ut stillingsbeskrivelsen om dette kan være noe for deg! 

 

Hustadvika kirkelige fellesråd, Elnesvågen

Kontormedarbeider 100 %

Hustadvika kommune ligger ca. 25 km nord for Molde, og vi har rikelig med turområder både i fjellet og ved sjøen. Vi har 5 kirker i kommunen og de består av Vågøy, Myrbostad, Bud, Eide og Hustad, samt Gaustad kapell. Folkekirka står sterkt i kommunen, og dåpstall og konfirmasjonstall er høye. Stillingen som kontormedarbeider er en helt ny stilling for Hustadvika sin del, fra høsten 2022. Det betyr at den som blir ansatt derfor får være med og utforme stillingen videre, og den har et stort utviklingspotensial. 

Arbeidsoppgaver

Merkantilt arbeid, hvorav en del består av registering og innkreving av festeavgifter fra kontoret på Eide.

Vedlikeholdsoppsyn med kirkebyggdata.

Internkontroll og HMS-arbeid.

Andre pålagte oppgaver.

 

Kvalifikasjoner

Fullført videregående skole, gjerne relevant utdanning innen merkantilt arbeid.

Opplæring i bruk av dataverktøy vil bli gitt.

Søker må ha førerkort og disponere bil.

 

Personlige egenskaper

Selvstendig og strukturert.
Gode samarbeidsevner.
Relasjonsbygger.
Personlig egnethet tillegges stor vekt.
God arbeidskapasitet, og evne til å handtere flere oppgaver samtidig.
Gode IT-kunnskaper og kjenne godt til bruk av data som verktøy, herunder sosiale media.

 

Lønn og vilkår
Lønns- og arbeidsvilkår etter KAs avtaleverk. 
Pensjonsordning gjennom KLP.
Politiattest kreves ved tilsetting. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. Hustadvika kommune er språknøytral, men to av menighetene har bokmål, og to har nynorsk som skriftspråk.

Tilsettingsmyndighet er Hustadvika kirkelige fellesråd. Tilsetting skjer etter lover og reglement, med 6 måneders prøvetid.

Erfaring fra lignende arbeid er en fordel.

Det er ønskelig med medlemsskap i Den norske kirke.

Ytterlige opplysninger om stillingen kan fås ved å ta kontakt med ass. kirkeverge Anne-Lise Johnsen (41248664) eller anne.johnsen@hustadvikamenighet.no eller kirkeverge Harald E. Hagen (41147857) eller harald.hagen@hustadvikamenighet.no.

Send søknad via epost: harald.hagen@hustadvikamenighet.no

 Søknadsfrist:  20. oktober 2022 

Tilbake