Minnelund i Bud


Det planlegges minnelunder på gravstedet i Bud.

Det var etter spørsmål fra pensjonistlaget Havbryn til kirkevergen, som ba dem ta kontakt med soknerådet i Bud, som så formelt videresendte spørsmålet til kirkevergen og Hustadvika kirkelige fellesråd (Hkf), at saken begynte å rulle for alvor. Det har vel allerede vært diskutert og nevnt, men ikke så konkret at det gjorde noe.

Eide menighet har pr. øyeblikk eneste tilgjengelige «navnet minnelund» i kommunen, ved Eide nye kirkegård.

Det er nå vel ett år siden Havbryn sendte sitt brev, etter at kirkevergen hatt møte med dem i april 2022, og tingene har begynt å rulle. Og når man først setter i gang, ser kirkevergen at man har enda flere muligheter, også andre steder i kommunen. Mer om det i andre saker her på nettstedet.

På sitt møte 8. juni startet fellesrådet med befaringer, blant annet på Bud gravsted, der de fikk se litt nærmere på området man ser for seg at både navnet og anonym minnelund bør legges. Dette er lengst vest/sør-vest på gravstedet, der det er god plass.

I tillegg ser man for seg at det kan avsettes et område for graver fra andre religioner med mer på denne delen av gravstedet.

Hustadvika kirkelig fellesråd støtter planene og ser fram til at kirkegårdskonsulenter og landskapsarkitekter har sagt og gjort sitt etter hvert.

Hva er navnet minnelund? Det er et sted, gjerne med et felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte, i praksis navneplater i metall på den som er kremert og hvis urne er satt ned på stedet. Dette blir stedet for å legge ned blomster og så videre, uten noen nærmere grav og gravstein.

Anonym minnelund tilsvarer det som er nevnt over, bortsett fra at det ikke settes opp noen metallplate med navn på, men urnen settes ned anonymt, på et sted bare kirkeverge/kirkegårdsarbeider vet om.

Tilbake