«Nytt» gravsted på Tornes


Gravstedet på Tornes blir betydelig utvidet i forbindelse med arbeid med nytt boligfelt.

Kirkelig fellesråd i Hustadvika har vært på befaringsrunde i sentrale strøk. Etter besøket ved Bud gravsted, dro de 8. juni innom det nye gravstedet på Tornes. Og der har det virkelig blitt NYTT!

Dagens forholdsvis lille gravsted framsto som «nytt og åpnet», fordi en stor trehekk som sto i vest har blitt fjernet. På den måten har man fått åpnet området, og det framstår litt triveligere. I tillegg har man i retning nord/nordøst gravd opp et stort område, delvis i forbindelse med legging av vannrør mm til det nye boligfeltet som kommet øst for gravstedet, delvis for å utvide gravstedet på Tornes.

Det oppgravde området ser man for seg skal forberedes til gravsted på ca. halve arealet. Jordmassene må soldes for å fjerne stein og røtter, og på den måten gjøres klart for å kunne gravlegge kister og urner her. Resten av området vil foreløpig legges igjen og dyrkes opp som graseng til utleie for bønder som skal slå dette osv.

Gravstedet vil være ferdig om et år eller to, men klart for bruk vil det først bli om 5-7 år, når jordsmonnet har satt seg.

Tilbake