Kirkevalget 2023 - fysisk valgdeltakelse


I Kirkevalget 2023 skal det velges nye medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd.

Valget foregår 11. september 2023, og du kan forhåndsstemme fra 10. august fysisk på kirkekontoret i Elnesvågen og digitalt

Velg ditt sokn i listen nedenfor for å finne info om kandidatene. Under kandidatoversikten finner du hvor og når du kan avgi din stemme (forhåndsstemming og valgting). 

Husk at du også kan avgi forhåndsstemme digitalt via mobiltelefon, nettbrett eller pc.

Du kan også finne informasjon på kirken sine nasjonale nettsider.

Bud sokn

Eide sokn

Hustad sokn

Vågøy og Myrbostad sokn (NB: IKKE stemmemulighet søndag 10. september!!) 

Tilbake