Kirketjener – vikar, tilkallingshjelp eller mulig fast ansettelse


Har DU lyst til å bidra i kirka i Hustadvika? Vi har flere kirker i Hustadvika som mangler faste vikarer og/eller tilkallingshjelp i kirketjenerstillingene. Kunne du tenkt deg å være noe slik?

Vi har også mulighet for å ansette noen, om noen ønsker en mer formell avtale, etter at du har prøvd deg. Opplæring og alt nødvendig vil selvsagt bli gitt.

Vi har fem kirker i Hustadvika, og vi er et godt felleskap som jobber tett sammen med å avvikle kirkelige handlinger, som gudstjenester om søndagene, vielser på lørdager og begravelser midt i uka... I tillegg skjer det mye trosopplæring, korøvelser og andre aktiviteter i kirkene som trenger noen til å være til stede, hjelpe litt til om aktuelt og ellers rydde og støvsuge/vaske om nødvendig, før neste kirkelige handling skal skje i kirken. 

Kunne DU tenke deg å være med? Ta kontakt med kirkeverge Harald Hagen på tlf. 41147857 eller send e-post til harald.hagen@hustadvikamenighet.no. Lønn og andre ting ved vikariater eller formell ansettelse vil selvsagt følge gjeldende lover og regelverk, basert på ansenitet og erfaring.

Tilbake