Kirkevalgets resultater - hvem er valgt inn?


Årets kirkevalg er over, og nye og gamle koster skal få koste på i de fire neste årene i våre menigheter. 

Her får du se hvem som er valgt inn i de enkelte menighetsrådene/soknerådene, ved å gå inn på Møre bispedømme og velge Hustadvika kirkelige fellesråd og så velge ditt sokn og se hvem som er valgt inn. 

Vi ønsker alle innvalgte og alle varamedlemmer lykke til de fire neste årene. 
Resultatene av årets kirkevalg

Tilbake