Nytt orgel i Gaustad kapell


Endelig er det nye orgelet ankommet Gaustad kapell. Dagen etter sommerens første gudstjeneste der ute, og de siste tonene fra det gamle orgelet, toner nå nye toner ut av det store flotte nye orgelet.

Menigheten tok farvel med orgelet ved gudstjenesten 9. juni. Selv om dagens menighet var godt fornøyd med både organist Anders og trøkket fra orgelet ikke minst i postludiet, så skal det nok bli enda mer lyd ved neste gudstjeneste - 21. juli. Det er for øvrig dagen da Averøya tar helt fri fra kirkelig virksomhet og pekailla ønskes hjertelig velkommen til Gaustad for å høre nyorgelet. 

Dagen etter gudstjenesten ankom det nye orgelet Gaustad kapell. Så slik sett er mandag 10. juni 2024 en merkedag, nesten nøyaktig 23 år etter at kapellet ble først tatt i bruk.

Orgelet er et 3-manuals digitalt orgel av merket Viscount Domus 9. Dette orgelet er levert med den nyeste teknologien innenfor samplingsteknikk som gjør at man blant annet kan konfigurere orgelet etter kirkerommet som det plasseres i. Orgelet har hele 47 stemmer og er dermed det største orgelet i Hustadvika med tanke på antall stemmer. Til sammenligning har orgelet i Eide kirke "bare" 14 stemmer. 

Det er stiftelsen i Gaustad kapell v/Kåre Vevang som står for anskaffelsen av orgelet. Organist Anders Robert Sandvik og festorganist Roald Ugelstad har vært orgelkonsulenter.

Det gamle Ahlborn-orgelet er nå flyttet til Bud kyrkje. Pipeorgelet der er demontert i påvente av et nytt pipeorgel som blir levert i 2025/26. 

Tilbake