Kongelige stoler i Eide kirke


Eide menighetsråd fikk spørsmål om å overta to kongelige stoler tidligere i år. Nå er stolene på plass i Eide kirke.

Det er en omstendelig prosess som må til for å få plassert nye ting i kirkene rundt om, så også to kongelige stoler.
Først kom henvendelsen fra arvingene til John Jørgenvåg, om at de hadde to stoler de ville gi til Eide kirke. Det var menighetsrådet mer enn villige til, og sendte saken videre til fellesrådet som også skal ha et ord med i laget. Fellesrådet er de som har hånd om økonomien i Hustadvika-menighetene. To representanter fra alle menighetsråd, samt domprost (geistlig representant) og ordfører (kommunal representant). De var også positive og sendte saken videre til biskopen for endelig godkjenning. «Etter kirkeordningen § 20 skal anskaffelse og avhendelse av kirkens inventar og utstyr godkjennes av biskopen.»
Denne godkjenningen kom kjapt, så bare få dager etter at de på bispekontoret fikk alle papirer på saken var det godkjent.

Bakgrunnen for stolene er at John Jørgenvåg laget to stoler som ble brukt under signingen av kongen og dronningen i 1991, og i tillegg ble det laget to kopier. Det er disse to kopiene som nå har inntatt Eide kirke.

Biskopen legger i sitt vedtak til grunn at stolene skal stå i kor-området i kirken. «I kirkemøtets regler for kirkelig inventar og utstyr heter det i § 11 at stoler i alterområdet skal være tilpasset kirkens øvrige inventar. Ut fra de fotos som er oversendt vurderer biskopen at de aktuelle stolene er vakre og høvelige, og har et uttrykk i farge og form som vil kunne passe godt inn i koret og i det helhetlige uttrykket i Eide kirke.»
Derfor ble vedtaket fra biskopen dette: «Biskopen godkjenner at Hustadvika kirkelige fellesråd får sette inn to nye stoler i koret i Eide kirke, i henhold til de beskrivelser og fotos som følger søknaden. Godkjenningen er gjort med hjemmel i kirkeordningen §§ 20.»

De som er innom Eide kirke i tiden framover, må gjerne stikke fram i koret og kikke nærmere på stolene, for eksempel etter gudstjenestene.

Tilbake