Ny prestevikar i Hustadvika


Vi ønsker Stig Kjenstad velkommen som ny prestevikar i Hustadvika!

Han skal hovedsakelig være sokneprestvikar på Eide mens Ragnhild Fuglseth er i permisjon for å ha Olavstipendet, men kommer også til å være innom de andre menighetene nå og da. Stig er utdannet diakon og skal være 20% prestestudent og jobbe som prestevikar i 80% dette året.

Dette skriver Stig om seg selv:

"Jeg er 55-årig trebarnsfar, bosatt på Ringerike og med 9 års fartstid som diakon i Dnk. De siste 5 årene har jeg vært sognediakon på Hønefoss. Min kone og jeg bor landlig og trygt ved Tyrifjorden, men nå ser jeg fram til å skulle skue ut over andre fjorder og havstykker for en tid. Jeg gleder meg til å bli kjent med menigheter og kollegaer, natur, kultur og samfunnsliv på Nordmøre!"

Tilbake