Velkommen til sorggruppe i Hustadvika


Har du mistet noen av dine nærmeste, og trenger noen å snakke med? Nå er det mulig å være med i sorggruppe for voksne i Hustadvika. Det blir oppstart høsten 2023, med forbehold om nok påmeldte.

 

Sted: Elnesvågen eller Eide.
Har du problemer med å komme deg dit, ta kontakt så kan vi legge til rette for at det er mulig å delta ved bruk av offentlig transport.

Samlingene blir mest sannsynlig på kveldstid; kl 18-19.30. Ukedag er ikke bestemt enda. 

Det legges opp til 7-8 samlinger med tema som sorgreaksjoner, ensomhet, ressurser, identitet, mestring, fremtiden, sorg og minner, begravelse/minneseremoni.

Det er også mulig å bringe inn noe du er opptatt av relatert til din sorg.

Sorggruppe er et gratis tilbud.

Gruppen vil ledes av diakon Toril Holm sammen med en sykepleier fra mestringsenheten i kommunen.

Tilbudet er livssynsåpent og uavhengig av tro og kulturell tilknytning.

Etter påmelding vil det bli avtalt en forhåndssamtale, der det er mulig å få svar på det en lurer på og avklare forventninger til hvordan det er å være med i en sorggruppe. Det er også mulig å be om en forhåndssamtale før en eventuelt melder seg på for å finne ut om en ønsker å være med i en sorggruppe. 

Ved spørsmål og/eller påmelding:

Toril Elin Krakeli Holm, diakon i Hustadvika

tlf.: 712 66 670/ 905 22 434

e-post: toril.elin.holm@hustadvikamenighet.no

Vil du lese mer, se her: Brosjyre

Tilbake