Elnesvågen soul kids


Barnekor som øver på Elnesvågen bedehus

Har du lyst å synge i kor? Elnesvågen Soul Kids øver på Elnesvågen bedehus annakvar torsdag 17.30-18.30

Datoar hausten 2022 er: 1.9., 15.9., 29.9., 6.10.(?), 20.10., 3.11., 17.11., 1.12. 

Koret passar for dei mellom 5 år og til og med 4.klasse. Er du eldre kan du godt få vere med som hjelpeleiar, og også vere med å synge.

Vi tilhøyrer Elnesvågen Søndagsskule

Vaksenleiarar: Siv Eriksen, Hanne Hauge og Marie Kilane Hals (Mob 91789183) VELKOMMEN!!!

Tilbake