Følg oss på YouTube


Når vi ikkje kan møtast i kyrkjene, må vi heller møtast på nett. Vi legg ut nokre videoar på facebook, og har no fått hos ein eigen youtube-kanal der vi prøver å legge ut litt innimellom.

Her legg vi ut gudstenester, musikkstykker og litt andre ting. 
Gudstenestene blir normalt liggande offentleg ei veke. 

Direkte til vår felles Facebook-side: Kirka i Hustadvika 
Her finner du også hvert enkelt sokns facebook-sider: Kirka i Hustadvika

Startsiden: Hjem (Eller trykk logoen oppe til venstre)

Tilbake