Hustad soul kids og soul children


På Hustad har vi to kor.

Hustad Soul Kids er for de som går i 1.-4.klasse og øver annenhvar tirsdag i 6.skoletime på musikkrommet.

Hustad Soul Children er for de som er fra 5.klasse og oppover og øver litt når det passer seg. 

Hovedleder for begge kor er Stina Storvand.

Vi opptrer på noen konserter, gudstjenester og andre arangement i løpet av året. 

Mer informasjon kan dere finne på facebooksidene våre

Ta kontakt om dere vil være med, eller har spørsmål om koret. 

Tilbake