Konfirmantpåmelding
Hustadvika


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
For at vi skal vere best mogleg forberedt er det viktig at de gir oss dei opplysningane vi bør ha. Ta gjerne meir kontakt dersom de treng tilrettelegging på noko vis. Vi vil gjerne gje ei så god konfirmanttid som mogleg til alle, og det gjer vi best om vi veit mest mogleg på førehand. Er det noko vi bør vere merksam på (t.d. ADHD, dysleksi, allergi, rullestol, høreapparat + + +), så skriv det her:
Eg vil gjerne vere på gruppe med:


Last gjerne opp bilde av deg sjøv. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 Kor og når vil du ha konfirmasjonsgudsteneste?
Konfirmasjon Eide søndag 9.mai (5 ledige plasser)
Konfirmasjon Hustad 2.mai (ledige plasser)
Konfirmasjon Vågøy 2.mai (ledige plasser)
Konfirmasjon Bud 13.mai (ledige plasser)
Konfirmasjon Myrbostad søndag 9.mai (1 ledig plass)
konfirmasjon Eide lørdag 8.mai kl 1300 (1 ledig plass)
Konfirmasjon Myrbostad torsdag 13.mai kl 11:00 (Kristi himmelfartsdag) (3 ledige plasser)
Konfirmasjon Myrbostad lørdag 8.mai kl 13.00 (1 ledig plass)
I Eide og Myrbostad har vi undervisning ulike tidspunkt. Vel kva som passar best (vi kan ikkje love

 

Eg vil følge undervisninga i

 

Brukar du bokmål eller nynorsk på skulen?

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentar:
Vi treng at foreldra er med og bidreg gjennom konfirmantåret. Kva kan de bidra med?

Kryss her dersom det er i orden at konfirmanten sitt namn og bilete blir offentleggjort.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi treng at foreldra er med og bidreg gjennom konfirmantåret. Kva kan de bidra med?