Allehelgensmarkeringer i kirkene 1. november


Søndag 1. november er det allehelgenssøndag. Det er gudstjeneste i alle hovedkirkene i Hustadvika denne dagen.

 

På allehelgenssøndagen minnes vi helgenene, men også de vi er glade i som har gått bort. Mange går til kirkegårdene for å tenne lys. I kirkene minnes vi denne dagen de som er døde siden forrige allehelgen og tenner lys til minne om dem. Gudstjenestene er åpne for alle. Enten du har mistet noen dette året eller tidligere, kan du komme til kirka og minnes dem.

Velkommen til

Vågøy kyrkje kl. 11.00

Myrbostad kyrkje kl. 16.00

Hustad kirke kl. 16.00

Eide kirke kl. 19.00. Åpen kirke fra kl. 17.00.

Bud kyrkje kl. 19.00


Ta gjerne kontakt med kirkekontoret dersom du ønsker samtale med en av prestene i Hustadvika: tlf. 71 26 66 70. Vi kan også videreformidle kontakt dersom du ønsker å delta i sorggruppe. Du kan også ringe eller skrive anonymt til Kirkens SOS. Tlf. 22 40 00 40, www.kirkens-sos.no.

 

Tilbake