Gravferd


Det er vondt å miste nokon ein er glad i. Når nokon døyr er det mange tankar og følelsar som veltar opp. Midt i dette er det mykje som må ordnast på kort tid, og ein god del avgjersler som må takast. På denne sida vil du kunne finne litt hjelp til det som dreiar seg om gravferd.

Kyrkjeleg fellesråd v/kyrkjeverja har ansvar for all gravferdsverksemd i kommunen uavhengig av trussamfunn.

Meir om gravferd kan du finne på den norske kyrkja si heimeside www.kyrkja.no.